home
diensten
tarieven
over dubbel f
contact
Disclaimer

Het bekijken van deze website of het afgaan op de informatie die op deze website staat, houdt in dat de gebruiker kennis heeft genomen van de hieronder opgenomen voorwaarden, deze begrijpt, daarmee instemt en daaraan gebonden is:

De informatie op deze website is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Tekstbureau Dubbel F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie of prijsopgaven. Aan de verstrekte informatie en de actualiteit van verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voorts aanvaardt Tekstbureau Dubbel F geen enkele aansprakelijkheid voor het geval op onrechtmatige wijze gebruikgemaakt wordt van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Noch aanvaardt Tekstbureau Dubbel F enige aansprakelijkheid voor het eventueel onderbroken functioneren van deze website.
Op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, logo’s of informatie in enige vorm rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets aan of op deze website mag worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Tekstbureau Dubbel F. Indien deze website links bevat naar andere sites niet zijnde van Tekstbureau Dubbel F, dan zijn deze ter informatie en is Tekstbureau Dubbel F op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze andere sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite. Zonder vooraf verkregen toestemming van Tekstbureau Dubbel F is het niet toegestaan een hyperlink naar diens website op te nemen.

Op deze disclaimer, deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing.


disclaimer                algemene voorwaarden