home
diensten
tarieven
over dubbel f
contact
Diensten

Bij Tekstbureau Dubbel F kunt u terecht voor de volgende diensten:

Corrigeren
U hebt uw tekst af. De spellingscontrole van uw tekstverwerker heeft zijn werk gedaan. Maar durft u daar blind op te vertrouwen? Het is tijd voor die allerlaatste correctieslag. Door een professional…

Bij corrigeren wordt uw tekst enkel en alleen gecontroleerd op type- en spelfouten. Er worden geen tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Redigeren

Bij redigeren wordt uw tekst op alle aspecten van correcte taalbeheersing beoordeeld. Naast controle op type- en spelfouten wordt ook gekeken naar stijlfouten. Maar ook of zinnen goed lopen, of begrippen consequent worden gebruikt én gespeld. Tevens wordt bekeken of de tekst begrijpelijk is voor uw doelgroep en of de opbouw van de tekst logisch is.

Kortom, de gehele tekst wordt aan een grondige revisie onderworpen. Waar nodig worden teksten herschreven. Uiteraard in overleg met u!

Eindredactie
Bij eindredactie wordt de totstandkoming van uw publicatie van A tot Z begeleid. Tekstbureau Dubbel F bewaakt de redactionele formule en redigeert teksten. Er worden contacten onderhouden met de auteur(s), met de drukker en eventuele andere derden.  Alles uiteraard in nauw overleg met u als opdrachtgever.

Tekstschrijven
U weet wat u wilt zeggen, maar niet hoe u het moet verwoorden? Aan de hand van een briefing schrijft Tekstbureau Dubbel F de juiste tekst voor uw doelgroep, afgestemd op het gewenste medium.


disclaimer                algemene voorwaarden